Energitransport blir Preem-leverandør

Pressemelding

VIL VÆRE LEDENDE I OMSTILLINGEN MOT ET MER BÆREKRAFTIG MILJØ

Energitransport på Tiller er en av de ledende leverandørene av drivstoff i Midt-Norge til entreprenører, landbruk og skogbruk, privat husholdninger, marina og industri. Nylig overtok Preem leveringsavtalen av drivstoff til Energitransport fra YX Norge. Preem er i dag etablert som Sveriges største drivstoffselskap og har som målsetting å lede omstillingen mot et mer bærekraftig samfunn. For Energitransport betyr dette større satsing på mer miljøvennlig avansert drivstoff i tillegg til de tradisjonelle produktene.

«Vi står ovenfor et grønt drivstoffskifte og Energitransport ønsker å være en ledende aktør i omstillingen mot et mer bærekraftig samfunn. Avtalen med Preem gjør at vi nå har en dedikert samarbeidspartner som kan hjelpe oss med overgangen. Preem sin styrke er å produsere fornybart drivstoff og selskapet ønsker å være en ledende aktør i Norge i omstillingen mot et bærekraftig samfunn», sier daglig leder Stig Anders Bjørgum i Energitransport.

Energitransport har levert diesel, fyringsolje, parafin og smørolje til ulike virksomheter i Midt-Norge siden 2008.Selskapet har kontor på Tiller og leverer til hele Midt-Norge.

«I fremtiden vil vi se at markedet i stadig større grad etterspør flere nye miljøvennlige produkter. Avtalen med Preem gjør at vi kommer et ledd nærmere produksjonen og selskapet vil i fremtiden ha fokus på produktutvikling. Preem har hovedfokus på klimanytte og velger råvarer med stort omhu. Fornybart må også være bærekraftig og ikke forårsake nye miljøproblemer. I dag bruker Preem først og fremst tallolje som er et restprodukt fra skogindustrien samt raps og en del animalske restprodukter», fortsetter Stig Anders Bjørgum

For kundene betyr den nye samarbeidsavtalen med Preem at de får større tilgang til fremtidsrettede produkter samt fortsatt god leveringstid, service og kvalitet.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Daglig leder, Stig Anders Bjørgum i Energitransport på telefon 40 47 36 35

Ketil Thorsen, daglig leder i Preem Norge på telefon 92 20 20 08

Om Preem

Preem er Sveriges største drivstoff selskap. Preems visjon er å lede omstillingen mot et bærekraftig samfunn. Preems to raffinerier regnes som de mest moderne og miljøvennlige i Europa med en raffineringskapasitet på over 18 millioner kubikkmeter råstoff hvert år.  Virksomheten består av produksjon, distribusjon, trading og varesalg. Preem foredler og selger bensin, diesel, fyringsolje og fornybart drivstoff til selskaper og privatpersoner i Sverige og Norge. Om lag 2/3 av produksjonen blir eksportert. Preem har i Sverige også et riksdekkende servicenett med 570 tanksteder for privat og yrkestrafikk. Preem AB har om lag 1 400 ansatte og der 950 arbeider ved raffineriene. I 2016 hadde Preem en omsetning på 56 milliarder SEK.